Zadaniem okna jest nie tylko zapewnianie dopływu naturalnego światła do wnętrz, ale też ochrona pomieszczeń przed warunkami zewnętrznymi, zapewnienie bezpieczeństwa, izolacja od hałasu. Efektywność okien zależy m.in. od zastosowanych do ich produkcji zestawów szybowych. W powszechnym użyciu są szyby zespolone, wytwarzane z różnych, dostosowanych do konkretnych warunków i potrzeb, rodzajów szkła.


Nasza firma oferuje szyby zespolone:

  • Jednokomorowe standardowy pakiet szybowy o współczynniku przenikania ciepła U=1,1 W/m2k –  składa się z 2 szyb, z których jedna jest to szyba typu termofloat z tzw. powłoką niskoemisyjną.
  • Dwukomorowe w pakiecie 3 szybowym o szerokości 36mm i współczynnikiem przenikania ciepła U=0,7 W/m2k, z których dwie są szybami typu termofloat z tzw. powłoką niskoemisyjną,  tworzy okno, które skutecznie ogranicza straty ciepła oraz znacznie poprawia izolacyjność akustyczną w pomieszczeniu.
  • Ciepła ramka –  poprawia izolację termiczną na brzegach pakietu
  • Szyby ciepłochronne o zwiększonym współczynniku izolacyjności cieplnej

Przestrzeń między szybami wypełnia gaz szklarski argon, który dodatkowo obniża współczynnik U.

Szyby zespolone to:

  • Oszczędność energii cieplnej
  • Niższe koszty ogrzewania
  • Lepsza izolacja akustyczna
  • Optymalna temperatura w pomieszczeniu
  • Wysoka przepuszczalność światła
  • Ochrona środowiska naturalnego przez zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery

WIĘCEJ O SZKLE…

Standardowy pakiet szybowy

szyba_jednokomorowa

Standardowy pakiet szybowy, popularnie stosowany w stolarce okiennej to tak zwany pakiet 4/16 Ar/4. Jak sama nazwa nam mówi, jest to pakiet szybowy składający się z szyby o grubości 4 mm, przestrzeni między szybowej o szerokości 16 mm i wypełnionej gazem Argon pod ciśnieniem oraz z kolejnej szyby o grubości 4 mm.

W podobny sposób identyfikujemy skład każdego innego pakietu, np. nazwa 4/12/4/12/4 oznacza, że pakiet o którym mowa jest pakietem 2-komorowych i składa się następująco: szyba o grubości 4 mm, 12 mm przestrzeni między szybowej (pierwsza komora), kolejna szyba o grubości 4 mm, kolejna przestrzeń między szybowa 12 mm (druga komora) a na koniec kolejna szyba 4 mm.

Nazewnictwo to nie jest jednak niekiedy aż tak proste i zrozumiałe, jak może się wydawać. Przykładem może bardziej skomplikowane określenie 4.4.4/12/3.3.1. Co oznaczają te wszystkie cyfry? Jest ich tutaj sporo, a oznaczają nic innego jak bardzo odporny na włamania 1 komorowy pakiet szybowy składający się następująco: 2 szyby o grubości 4mm sklejone razem folią o ekstremalnie wysokiej wytrzymałości na rozerwanie, przestrzeń między szybowa szeroka 12 mm, 2 szyby o grubości 3 mm sklejone razem folią.

Typowym i bardzo pożądanym rozwiązaniem dla pakietu 4/16/4 są tak zwane szyby niskoemisyjne. Jedna z szyb pakietu zostaje pokryta specjalną, niewidoczną powłoką, która odbija ciepło i zmniejsza jego emisję z wewnątrz pomieszczeń. Ciepło pochodzące z budynków odbija się o powłokę i nie przedostaje się na zewnątrz. Szyby niskoemisyjne przyczyniają się do uzyskania bardzo wysokiego poziomu oszczędzania energii.


Ciepła ramka Swisspacer

ciepla_ramka

Zastosowanie tzw. ciepłej ramki pomiędzy szybami polepsza  izolację termiczną na brzegach pakietu, co powoduje podwyższenie temperatury i obniża ryzyko występowania tam czasowej kondensacji pary wodnej.

Dostępne kolory
ciepla_ramka_kolory


Szyby ciepłochronne Clima Guard

Szyby ciepłochronne Clima Guard jednokomorowe produkowane są ze szkła niskoemisyjnego miękkopowłokowego, które wytwarzane jest w procesie „off line” tzn. metaliczna powłoka nakładana jest na taflę poza linią produkcyjną szkła float. Wartość współczynnika emisyjności tej powłoki jest kilkakrotnie niższa niż szkła. Szyba jednokomorowa zbudowana z tego typu szkła pozwala na osiągnięcie znakomitych parametrów: wysokiej przepuszczalność światła dziennego, maksymalnie niskiego współczynnika przenikalności cieplnej U, najwyższej przejrzystości, neutralności kolorów oraz optymalnej przepuszczalności energii.

Szyba Clima Guard z wypełnioną gazem szlachetnym przestrzenią międzyszybową (argon) osiąga współczynnik przenikania ciepła U=1,0 [W/(m2 K)].

szyba


Szyby dwukomorowe

Rosnące ceny tradycyjnych nośników energii, kurczące się zasoby surowców energetycznych, ograniczenia związane z emisją szkodliwego dla środowiska dwutlenku węgla oraz coraz większe zagrożenie zmianami klimatycznymi wymuszają wprowadzenie efektywnych i oszczędnych technologii. Ponadto zgodnie ze znowelizowanym prawem budowlanym w 2009 roku w życie wszedł obowiązek certyfikacji energetycznej budynków (paszporty energetyczne). Dyrektywy 2009/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16.12.2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje kraje członkowskie Unii Europejskiej do aktywnej promocji poprawy standardu energetycznego budynków w obrębie państw Wspólnoty.

Szyby ciepłochronne dwukomorowe, zbudowane są z 2 szyb z powłoką termoizolacyjną, i przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem, co pozwala na uzyskanie doskonałej równowagi pomiędzy najniższymi współczynnikami U o wartości nawet 0,7 [W/(m2 K)] a przepuszczalnością energii (g= 50) i najwyższą przejrzystością (71% przepuszczalności światła) i to przy zachowaniu neutralnych kolorów(Ra=95,7).

szyba_dwukomorowa

 

Szyby tego typu znajdują zastosowanie w obiektach, w których szczególnie ważne jest osiągnięcie jak najniższego współczynnika przenikalności cieplnej, zwłaszcza w domach pasywnych.


 Effect Glass