Montaż okien

Jednym z istotnych czynników wpływających na jakość i trwałość okien PCW, jest ich właściwa konserwacja oraz czyszczenie. Poniżej przedstawiamy kilka istotnych rad dla wszystkich, którzy chcą, aby kupione i zamontowane przez nich okna funkcjonowały bezawaryjnie przez długie lata ich użytkowania.

1. Zaraz po montażu okien trzeba pamiętać o:

Zdjęciu folii ochronnej;
folię ochronną z profili PCW powinno się zdejmować bezpośrednio po montażu i wykonaniu niezbędnych prac wykończeniowych. Folia ochronna pozostająca na profilach przez dłuższy czas (kilka lub kilkanaście miesięcy), staje się krucha i pęka, co powoduje, ze jej zdjęcie może być bardzo utrudnione i w efekcie może skończyć się nawet uszkodzeniem powierzchni profili.

Zabezpieczeniu okien przed dalszymi pracami wykończeniowymi;
jeśli czekają nas inne prace budowlano – elewacyjne – pamiętajmy o szczelnym zabezpieczeniu okien przez zabrudzeniem z zewnątrz przykrywając je np. płachtą folii, aż do chwili ukończenia wszystkich robót (pyły, tynki powodują zadrapania wpływające niekorzystnie na powierzchnie profili okien i powierzchnię szyb, zaś zabrudzenia farbami, piankami montażowymi i zaprawami murarskimi zostawiają na powierzchni trwałe ślady).

Usuwaniu zanieczyszczeń powstałych podczas montażu;
wszystkie zanieczyszczenia powstałe podczas montażu i wykończenia należy niezwłocznie usunąć. Dotyczy to w szczególności: pianki montażowej na powierzchni profili, okuciach i szybach oraz zaprawy murarsko – tynkarskiej, która powinna być niezwłocznie usunięta przede wszystkim z zawiasów i okuć a dodatkowo należy sprawdzić, czy wszystkie otwory odpływowe i wentylacyjne są drożne (niedrożne otwory mogą powodować, że okno będzie nieszczelne – przepuszczać wodę do wewnątrz pomieszczenia).

2. W trakcie użytkowania stolarki okiennej pamiętamy o:

Właściwym czyszczeniu okien;
Do czyszczenia profili PCW nie powinno się stosować preparatów ścieralnych, oraz takich, które zawierają rozpuszczalniki, kwasy i żywice a przy myciu okien należy używać tradycyjnych środków myjących (bez rozpuszczalników i środków ścierających). Powierzchnie profili należy chronić przed pomalowaniem farbami i lakierami, oraz przed stycznością ze żrącymi preparatami chemicznymi.

Okresowej konserwacji;
przynajmniej raz w roku (najlepiej wczesną jesienią) należy przeprowadzić konserwacji uszczelek, przecierając je wazeliną techniczną, oraz okuć okiennych, które powinno się nasmarować smarem silikonowym w miejscach do tego przeznaczonych (miejsca te są specjalnie oznaczone na elementach okucia obwinionego).

POLSKIEOKNA.PL

Stosowanie się w/w elementarnych zasad konserwacji i dbałości stolarki okiennej zapewni każdemu komfort jej użytkowania i pełną satysfakcję na długie lata.

Kategorie: Artykuły